ارزیابی استقرار اصول اعتبار بخشیبه نقل از روابط عمومی بیمارستان :
ارزیابی استقرار اصول اعتباربخشی در بیمارستان شهید مطهری با حضور 2 نفر ارزیاب ارشد از استان تهران و گیلان و 30 نفر از معاونت درمان استان اصفهان در تاریخهای 16و 17 شهریور 94 انجام گرفت در این ارزیابی که کلیه خط مش های مراقبت سلامت در جهت یکپارچه نمودن توسعه سیستم بهداشت و درمان مورد ارزیابی قرار گرفت و نتیجه این ارزیابی در طی دوماه آینده از سوی معاونت درمان استان اصفهان اعلام خواهد شد.

 

 اخذ گواهی HACCP رستورانوجود سیستم HACCP یکی از شاخص های مهم در ارزیابی مراکز ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی محسوب می شود که در حفظ و ارتقاء سلامت کارکنان و بیماران و میزان رضایتمندی و کارایی آنان تایید بسیار مثبتی دارد.
HACCP روشی است برای اطمینان از سلامت غذا که بوسیله آزمون هر مرحله فرآیندهای تولید غذا  صورت می گیرد.
تیم اجرائی HACCP با حمایت های ریاست محترم بیمارستان در شهریورماه امسال موفق به اخذ گواهینامه HACP از شرکت بین المللی QAL انگلستان گردید.

 مانور آتش سوزی  شهریورماه94

مانور آتش سوزی و تخلیه اضطراری در تاریخ 12 شهریورماه در محل دی کلینیک (طبقه هفتم) برگزار گردید .
تخلیه اضطراری در سطح بخش انجام شد  و مصدومین در اورژانس درمان شدند.

سمينار بيماريهاي منتقله از آب و غذا و طغيان

با توجه به فصل تابستان  و شيوع بيماريها  ، سمينار بيماريهاي منتقله از آب و غذا و طغيان آن در جامعه با حضور كليه پزشكان عمومي و جمعي از پرستاران و كارشناسان بهداشت محيط استان اصفهان در تاريخ 13 مردادماه درسالن اجتماعات  بيمارستان شهيد مطهري برگزار گرديد.

 گسترش توریسم درمانی در بیمارستان شهید مطهری

 به گزارش روابط عمومي بيمارستان شهيد مطهري فولاد شهر، اولين كميته تأسيس دپارتمان پذيرش بيماران بين الملل (IPD) با حضور دكتر كريمي رئیس بيمارستان، دكتر كوروش ماني معاونت بهداشتی درماني و آموزشي و ساير اعضاي اين كميته در تاريخ 24 اسفند ماه 93 در بيمارستان شهيد مطهري فولاد شهر تشكيل گردید. در این جلسه که به منظور شناسایی پتانسیل های بیمارستان در خصوص توریسم درمانی برگزار گردید، ابتدا كارشناس دپارتمان پذيرش بيماران بين الملل (IPD)، توضيحاتي در مورد گردشگري سلامت و اهداف تأسيس دپارتمان پذيرش بيماران بين الملل داد.
سپس دكتر كريمي پتانسيل های موجود بيمارستان در جذب بیماران بیشتر را برشمرد و با توجه به مزاياي گوناگون استقرار اين دپارتمان بر ضرورت تشكيل دپارتمان IPD آن تأكيد كرد. وی بر مناسب نمودن فضاي فيزيكي تأكيد و تصريح كرد: بيماران از كيفيت درمان گاهاً باخبر نيستند و تنها ظاهر فيزيكي مبناي قضاوت بيمار قرار مي‌گيرد؛ بنابراين تيم اين دپارتمان بايد مصمم شود فضاهاي فيزيكي بیمارستان را بهبود و نسبت به ارتقاء هتلینگ اقدامات اساسی انجام دهد. رياست بيمارستان ضمن برشمردن كشورهاي مطرح در امر توريسم پزشكي اظهار اميدواري كرد بستر مناسبي فراهم شود تا بيماران از خدمات ارزنده اين بيمارستان بهره‌مند شوند. در پايان مقرر گرديد؛ مسئولين پذيرش و سايت بيمارستان براي ثبت اطلاعات بيماران خارجي در سايت بيمارستان همكاري كنند.گفتني است، جلسه بعدي اين كميته در 15 ارديبهشت 94 تشكيل مي شود.

 ممیزی ISO9001:2008

بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن در تاریخ های 11 و 12 شهریورماه سال جاری مطابق با استانداردهای ISO9001:2008 از سوی شرکت توف نورد ایران مورد ممیزی قرار گرفت.
در خاتمه این ممیزی هیچ گونه عدم انطباقی گزارش نگردیده و بیمارستان موفق به دریافت مجدد گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 گردید.