مطالب توسط رسول عسگریان

کسب رتیه درجه یک اعتبار بخشی کشوری

مراسم تودیع جناب آقای مهندس مردانی سرپرست پشتیبانی

راستی آزمایی استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان شهید مطهری

گردهمایی و آیین تجلیل از کارگران نمونه شرکت های تابعه ذوب آهن اصفهان

۲۷ اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی

روز جهانی پرستار ۱۴۰۰